Świat idzie do przodu. Właściwie pędzi. Informatyka śledcza dotyczy szerokiego spektrum postępowań: od cywilnego, przez administracyjne, dyscyplinarne po audyt wewnętrzny. Tam, gdzie zachodzi potrzeba skorzystania z dowodów zawartych na nośnikach cyfrowych, powinien wkroczyć informatyk śledczy z Pro-Tom Security. Technologia jest niezwykle zaawansowana, a tylko doświadczony informatyk śledczy jest w stanie profesjonalnie odzyskać utracone dane. adaniem informatyki śledczej jest dostarczenie cyfrowych środków, udowadniających dokonane przestępstwo, nadużycie. Dzięki informatyce śledczej można ustalić motywy działania.