Pytanie o cenę usługi prywatnego detektywa jest pytaniem najczęściej padającym z ust potencjalnego klienta.

Ze względu na złożoność sprawy i czas, przez jaki detektyw będzie się nią zajmował, ceny mogą być różne i nie jest możliwe podanie sztywnego cennika. Jednak, w przypadku na przykład spraw rozwodowych, usługa detektywa jest warta swojej ceny, a stawki za sprawy polegające na udowodnieniu niewierności męża, żony, partnera czy partnerki do wygórowanych nie należą, wręcz przeciwnie, dziś, na usługi prywatnego detektywa może sobie pozwolić coraz więcej zdesperowanych osób, które stoją w obliczu rozwodu.

Cena zależy od wielu czynników i ustalana jest indywidualnie po dokładnej rozmowie z klientem. Nie ma sztywnego cennika usług detektywistycznych, ale należy pamiętać, że praca detektywa jest bardzo absorbująca czas, praca nad zleceniem zajmuje często wiele godzin, dni lub tygodni, a dzień pracy trwa nierzadko 10 czy 14 godzin. Do tego, dzisiejszy prywatny detektyw musi posiadać nowoczesne wyposażenie, nierzadko pracując na technologiach ogólnie niedostępnych. W kosztach wynagrodzenia należy również umieścić samochody, paliwo, informatorów, zaangażowanie dodatkowych specjalistów.

Trudno sobie wyobrażać współczesnego detektywa, pracującego metodami z Sherlocka Holmesa, mimo, że zaangażowanie umysłu, umiejętność łączenia faktów, znajdowania tropów czy przewidywania ludzkich zachowań nadal jest niezbędne. Dlatego prywatny detektyw musi być osobą zdolną do przenikliwego wysuwania wniosków, posiadającą odpowiednią wiedzę prawną i psychologiczną, ze względu na fakt pracy z ludźmi przy bardzo trudnych czasem sprawach. Cena usług badań wariograficznych jest uzgadniana każdorazowo indywidualnie z klientem.

Każde zlecenie jest inne. Każde ma inny charakter, jest inaczej złożone, ma inny ciężar gatunkowy.

Na cennik usług detektywa wpływa:

  • złożoność i ciężar gatunkowy zlecenia
  • stopień skomplikowania
  • ilość i rodzaj środków dochodzeniowych
  • potencjalne zagrożenia
  • wysokość kosztów
  • ilość zatrudnionych przy danym zleceniu detektywów z agencji