Ustalenie składników majątkowych to często procedura znacznie ułatwiająca wszczęcie postępowania windykacyjnego. W zakres działań, zmierzających do ustalenie składników majątkowych, wchodzi:

  • ustalenie aktualnego miejsca pobytu dłużnika
  • ustalenie wszelkich informacji dotyczących jego majątku
  • poszukiwania utraconego majątku
  • ustalenie informacji na temat bieżących zobowiązań
  • ustalenie źródła dochodu