Kiedy sąd nie odrzuci raportu detektywa podczas orzekania o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego?

Po pierwsze, w zleceniu należy określić, jaką okoliczność ma udowodnić detektyw. Po drugie, detektyw, wykonując swoją pracę, nie może złamać prawa. Po trzecie, raport z pracy detektywa, zawierający wyniki jego legalnej pracy, może stanowić dowód w sądzie, jako dokument prywatny w rozumieniu art.245 Kodeksu postępowania cywilnego.

Czy sąd dopuści dowód w postaci wywiadu detektywa?

Detektyw wykonuje obserwację w miejscach ogólnodostępnych, a zebrane w ten sposób nagrania, zdjęcia i opis do nich są pełnoprawnym dowodem na sprawie rozwodowej.

Czy mogę skorzystać z waszych usług podczas mojej sprawy rozwodowej?

Jak najbardziej. Możemy, na zlecenie, wykonać wywiad i zebrać informacje, które potwierdzą lub nie, zdradę małżonka lub małżonki.

Gdzie świadczycie usługi wykrywaczem kłamstw?

Wszędzie tam, gdzie umówił się z nami klient. Albo w naszej siedzibie w Łodzi, albo w filii w Warszawie, albo w innym, dowolnym, mieście Polski. Można zamówić wykrywacz kłamstw do własnej firmy, domu czy hotelu.

Co może prywatny detektyw?

Prywatny detektyw musi kierować się zasadami etyki oraz lojalnością wobec zleceniodawcy. Nie wolno mu naruszać praw człowieka oraz obywatela. Nie wolno mu również używać środków technicznych, metod i czynności zastrzeżonych dla wojska i policji. Nie wolno mu rewidować podejrzanych, legitymować osób i przeszukiwać mieszkań. Jego praca to głównie zbieranie informacji. Detektyw może przetwarzać dane osobowe bez zezwolenia, ale nie może ich udostępniać innym instytucjom lub osobom. Zobowiązany jest do zachowania tajemnicy dotyczącej przebiegu śledztwa, osób w nim uczestniczących nawet po zakończeniu śledztwa.

Czy detektyw ma dostęp do policyjnych baz danych?

Chociaż dostęp do tych baz znacznie ułatwiłby detektywom pracę, to niestety, bazy z numerami rejestracyjnymi samochodów i tym podobnych informacji, którymi dysponuje policja, są przed nimi zamknięte. Jednak sieć kontaktów pozwala na efektywne i skuteczne działanie.