29 sierpnia 2017

Sprawy gospodarcze to wielokrotnie sprawy pozostające w gestii detektywa, a przedsiębiorcy nierzadko korzystają z usług agencji w sprawach dotyczących firmy. Dzięki tej pomocy mogą podjąć optymalną decyzję, która przełoży się na funkcjonowanie firmy.

Agencje, takie jak nasza, często przyjmują zlecenia od przedsiębiorców, którzy potrzebują konkretnego wsparcia w bardzo konkretnych i poważnych kwestiach, pomocy przy rozwiązaniu drażliwych i trudnych problemów w firmie. Dla przedsiębiorcy detektyw to możliwość dokładnego sprawdzenia nowego kontrahenta lub nowo zatrudnianego pracownika, zwłaszcza tam, gdzie stawką są duże pieniądze, a uczciwość jest rzadką cnotą.

Pomoc detektywa w sprawach gospodarczych bywa nieoceniona

Pomoc detektywa w sprawach gospodarczych bywa nieoceniona. Powody, z jakich przedsiębiorca zwraca się do detektywa o pomoc, bywają naprawdę różne. Najczęściej dotyczy to sprawdzenia wiarygodności kontrahenta lub kredytobiorcy. Często również są to sprawy dotyczące ustalenia lojalności pracownika, ale także wyjaśnienie wątpliwości pracodawcy w kwestii zwolnień lekarskich czy naruszania tajemnicy służbowej. Detektyw pomoże wykryć nadużycia finansowe, ale też pomoże w namierzeniu składników majątkowych dłużnika, ułatwiając tym samym windykację i spłatę należności. Do częstych zleceń należą również sprawy związane z wywiadem gospodarczym, badaniem konkurencji, jej działań i przełożenia tych działań na istnienie firmy, dla której detektyw pracuje. Agencji można powierzyć sprawy dotyczące bezprawnego wykorzystywania znaków towarowych i logo, sprawy związane z podszywaniem się pod firmę i wiele, wiele innych.

Wykrywanie podsłuchów oraz działań związanych ze szpiegostwem gospodarczym

Czasem jest tak, że wielu przedsiębiorców ma wrażenie, że konkurencja zna każdy ruch firmy, uprzedza jej działania. To może oznaczać, że firma jest na podsłuchu, a ten może wykryć detektyw, wyposażony w odpowiedni sprzęt. Dzięki temu możesz przeciwdziałać inwigilacji twojej firmy przez konkurencję, zaś detektyw skutecznie wykryje urządzenia podsłuchowe, zarówno w biurach, jak i na przykład samochodach służbowych, czy urządzeniach elektronicznych, takich jak komputery czy telefony. Weryfikacji podlega wówczas oprogramowanie komputerów, telefonów, dostępu do bazy danych urządzeń, sieci bezprzewodowych i serwerów, co gwarantuje bezpieczeństwo twoich danych.

Umowa z detektywem jest “święta”

Umowa z detektywem jest “święta”, przynajmniej przez pięć lat od chwili zakończenia czynności prowadzonych przez detektywa. Nigdy z detektywem nie umówisz się na “gębę”. Detektyw ma obowiązek podpisać z tobą umowę, zawsze w formie pisemnej, i umowę tę przechowywać powinien, a właściwie jest zobowiązany przez pięć lat od chwili zakończenia dochodzenia. Jeżeli dochodzenie, w którym bierze udział detektyw, ma związek z dochodzeniem prowadzonym przez organy ścigania, jak policja czy skarbówka, w zakresie na przykład sprawy karnej lub w sprawie o przestępstwo gospodarcze, skarbowe lub wykroczenie skarbowe, to my, jako detektywi, koniecznie musimy powiadomić ów organ o swoim udziale w sprawie.
Po zakończeniu działań przekazujemy klientowi sprawozdanie, z dołączonymi materiałami i dowodami przez nas zdobytymi. Sprawozdanie musi zawierać datę zawartej umowy, zakres umowy, opis przebiegu realizacji postanowień umowy, opis podjętych czynność, opis stanu faktycznego, czyli konkluzję, oraz datę zakończenia czynności. I nie możesz sprawozdania wyrzucić do kosza, bo my musimy przechowywać jego kopię co najmniej przez dwa lata. To dlatego nasz zawód wymaga ogromnego taktu i dyskrecji.