16 sierpnia 2017

Zawód detektyw nie jest w naszym kraju zbyt popularny, a na wyobrażenia o naszej pracy składa się głównie wyobrażenie czerpane z literatury i filmów. Czyli wyobrażamy sobie prywatnego detektywa jako seksowanego, umięśnionego macho, biegającego z zapałem za groźnymi przestępcami, ewentualnie jako spokojnego pana w garniturze, pykającego fajeczkę i rozwiązującego w mgnieniu oka najtrudniejsze zagadki…Prawdziwy obraz naszej pracy… ma się do tych wyobrażeń co najmniej nijak…

Praca prywatnego detektywa to proza życia, dyskrecja i mało spektakularne sprawy. Przede wszystkim dlatego, że nasi klienci nie chcą, aby naruszają ich prywatność, zwracają się więc do nas o pomoc, ufając naszej dyskrecji. Dlatego też nie możemy się głośno chwalić naszymi sukcesami. Miarą naszych sukcesów jest właśnie dyskrecja i nimb tajemniczości, dzięki czemu nasi zleceniodawcy wiedzą, że ich tajemnice są bezpieczne w naszych rękach. Co więcej, jako prywatnych detektywów wiążą nas przepisy i procedury, dotyczące zdobywania informacji, a to powoduje, że nie mozemy zdobywać dowodów niezgodnie z prawem, ponieważ będą one zupełnie bezwartościowe w oczach sądu. A przecież zleceniodawca nie płaci nam za czystą wiedzę, ale wiedzę, którą może wykorzystać.

Zawód prywatnego detektywa w Polsce

Nasz zawód, czyli zawód prywatnego detektywa pojawił się w Polsce w latach 90. XX wieku, ale dopiero w 2001 roku został wpisany na listę zawodów Ministerstwa Pracy, wcześniej wykonywało się na podstawie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Dziś dostęp do zawodu regulują dokładnie przepisy prawne, które jasno precyzują, kto może zostać prywatnym detektywem. W skrócie, osoba, która chciałby wykonywać ten zawód, musi mieć ukończone 21 lat, mieć najmniej średnie wykształcenie, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, musi posiadać “czystą” kartotekę, czyli nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo. Musi posiadać orzeczenie lekarskie, potwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych. Musi również posiadać licencję, którą zdobywa się, zdając egzamin przed właściwą komisją. Łatwo nie jest.

W pracy prywatnego detektywa nie jest łatwo i przyjemnie

Łatwo nie jest również w pracy prywatnego detektywa. Nasz zakres usług jest szeroki, od usług dotyczących bezpieczeństwa biznesu, wywiadu gospodarczego, przez udowodnienie niewierności małżeńskiej, zdobycie materiału do testów DNA, windykację należności, poszukiwanie osób zaginionych, odzyskiwanie ukrytego mienia czy usługi wariografem. Najczęściej praca prywatnego detektywa to zlecenia od firm, dotyczące biznesu, oraz zlecenia dotyczące udowodnienia zdrady małżeńskiej. Czyli koncentrujemy się na udowodnieniu zdrady, sprawdzaniu pracowników, wspólników czy kontrahentów w biznesie. Czasem wykrywamy podsłuchy, bierzemy udział w poszukiwaniu osób zaginionych.

Kto może zostać prywatnym detektywem?

Kto może zostać prywatnym detektywem? W takich Agencjach Detektywistycznych jak nasza, najczęściej spotyka się jednak były pracowników policji, straży granicznej i wojska. Ale taka przeszłość zawodowa nie gwarantuje zatrudnienia. tak naprawdę trzeba mieć otwarty i chłonny umysł, znać psychologię, techniki śledcze, sposoby zdobywania materiału. Do tego konieczne są stalowe nerwy, odporność na stres, umiejętność opanowania emocji oraz myślenie racjonalne. Niezbędne też są dyskrecją, ponadprzeciętna inteligencja, intuicja i zdolność łączenia faktów. Niekonieczne są zaś wielkie mięśnie, aczkolwiek sprawne mięśnie i sportowa sylwetka również są w cenie.

Uprawnienia, jakie ustawodawca przewidział dla prywatnego detektywa determinują sposób naszej pracy i możliwość zbierania materiału dowodowego. Nie wolno nam na przykład korzystać z podsłuchów, ale możemy pożyczyć sprzęt do podsłuchu naszemu klientowi. Możemy posiadać broń, ale możemy jej używać na zasadach obowiązujących przeciętnego obywatela Polski. Nasz zawód jest więc wymagający i trudny, wymagający wiedzy, umiejętności, cierpliwości, ale też związany z ryzykiem i koniecznością przewidywania wielu czynników i elementów. Możemy jednak o naszym zawodzie i ona śmiało powiedzieć, że “my mamy misję!”.